Priser

Tette takAdvokattjenester prises normalt etter hvor mye tid advokaten har brukt på oppdraget.

Advokattjenester kan også prises som fast pris. Kunden og advokaten avtaler da på forhånd en fast pris på oppdraget, men siden det er svært vanskelig å tippe hvor mye tid som vil gå med på de sakene vi normalt arbeider med vil advokaten for sikkerhets skyld ta “godt i” når prisen settes. Da risikerer kunden å måtte betale mer enn nødvendig og advokaten risikerer fremdeles å ha bommet på hvor mye tid som går med.

Normalt er våre kunder derfor best tjent med å få vår bistand honorert etter medgått tid.

Les mer om hvordan du bør presentere din sak for advokaten og å unngå unødvendig tidsbruk.

Våre veiledende timepriser er fra kr 1 595,- for advokatfullmektiger og kr 1 795,- og 2095,- for henholdsvis faste advokater og senioradvokater/partnere. I tillegg kommer 25 % merverdiavgift.

Endelig fastsetting av honoraret kan bli påvirket av oppdragets art, størrelse og kompleksitet. Det betyr at advokaten og kunden gjennom saken kan bli enige i priser som avviker fra ren tidsforbruk på saken. Utlegg og kostnader dekkes i sin helhet av kunden. Faktura sendes normalt hver måned.

Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får medlemsfordelene etter særskilt samarbeidsavtale.

Rettshjelpsforsikring

I enkelte saker kan du få rettshjelpsdekning gjennom ditt forsikringsselskap. Dette i første omgang forbrukere som har kommet i tvist i kraft av å eie fast eiendom, bil, båt og lignende.

Fri rettshjelp

Dersom en kunde unntaksvis oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, gir vi veiledning om dette direkte overfor kunden.