Om å bruke advokat

Head3Det å bruke advokat oppleves ofte som dyrt. Det er imidlertid mye du som kunde kan gjøre for å redusere kostnadene.  Her har du noen tips til hva du kan gjøre for å redusere kostnadene.

Gi advokaten all informasjon sortert tidskronologisk

Hvor mye tid advokaten må bruke på saken avgjøres i stor grad av hvordan du presenterer saken for advokaten.

Gir du ikke advokaten all informasjon du har fra starten av (dokumenter, e-poster, bilder etc.), kan advokaten få et uriktig bilde av saken, gi  råd om  feil strategi og starte en prosess som blir feil. Presenteres saken på en rotet måte, må advokaten bruke tid på å systematisere og sortere informasjonen. Det er for eksempel tidkrevende å lese e-post rekker som overlapper hverandre. Advokater liker å få informasjonen sortert tidskronologisk. Det gir best grunnlag for å vite hva som ble sagt først og hva som ble sagt sist.

Før du presenterer saken for din advokat, bør du mao. samle all dokumentasjon i saken i en perm, sorter dokumentene tidskronologisk og unngå e-post rekker som overlapper hverandre.

Kommunikasjon med advokaten

Bor du nær advokaten er det være lurt å møte advokaten på dennes kontor, men ikke nødvendig. Advokatbistand kan fint kjøpes uten at advokaten og kunden møtes. “Møter” med advokaten kan gjerne skje i form en telefonsamtale.

Advokater krever betalt for den tid de setter av til å arbeide med din sak, lese e-post fra deg eller snakke med deg på telefon. Du bør derfor ikke sende lange e-poster til advokaten med mindre dette er nødvendig for sakens opplysning. Mange bruker advokaten som en person de kan “snakke ut om saken med”, en de kan gi utrykk for sinne, frustrasjon, oppfatning om skyld og ansvar til. Det blir fort dyrt. Det er viktig å skille mellom det å gi advokaten opplysning om saken og det å bruke advokaten som terapeut.

Lytt til advokatens råd

Lytt til advokatens råd. Som advokat har vi plikt til å fortelle deg om du har en god eller dårlig sak. Sier advokaten at du har en dårlig sak, skal du ta det på alvor og spørre deg selv: bør jeg saksøke noen når egen advokat sier at saken er dårlig?

Mange bruker advokat og saksøker andre av prinsipp, uavhengig av hvor god saken er. Det er selvsagt greit for advokaten, men kunden må betale for den tid advokaten bruker på saken.

Kostnadene ved å starte en rettssak

Starter du en rettssak må du være klar over at det koster mange penger. Du må betale kostnadene til egen advokat, du må betale rettsgebyr til retten, du må betale kostnadene til vitner og din egen tapte arbeidsinntekt. I tillegg koster det mye i form av personlig belastning. Det tar tid å få en rettssak ferdigbehandlet, ofte ett års tid. Hele denne tiden har du hengende over deg usikkerheten rundt hvor mye det koster og hva resultatet blir. Dette kan for mange være en kritisk høy stress belastning. Selv om du vinner i tingretten, kan motparten anke til lagmannsretten, og da påløper ytterligere kostnader og tid.

Taper du rettsaken må du betale motpartens kostnader forbundet med rettsaken.

Rettshjelpsforsikring

De fleste privatpersoner har forsikring som dekker kostnader til advokat og fagkyndige. Vær klar over at slik forsikring først utløses når det er oppstått “tvist” mellom partene, dvs. at et fremsatt krav er blitt avvist. I tillegg betaler forsikringsselskapet bare 80% av kostnadene frem til forsikringsselskapet samlet har utbetalt fra 80.000,- til 100.000,-. Resten må privatpersonen betale selv.

Fri rettshjelp

I bestemte tilfeller betaler staten hele eller deler av advokatkostnader under ordningen fri rettshjelp. De sakene vi normalt håndterer faller utenfor denne ordningen. Lurer du på om du og/eller din sak kvalifiserer til fri rettshjelp ber du advokaten vurdere dette.