Varslingsskjema håndverkertjenesteloven

Her kan du laste ned et skjema for varsling spesielt tilpasset avtaler som reguleres av håndverkertjenesteloven. Det kan brukes når håndverker skal varsle forbruker om forhold det er viktig for håndverker å ha bevis for at han har varslet om, eks.:

– Informasjon om viktige forhold
– Veiledning om viktige forhold
– Tilrådning knyttet til bestemte forhold
– Frarådning knyttet til bestemte forhold
– Forhold håndverker mener gir rett på tilleggsbetaling
– Forhold håndveker mener gir rett til fristforlengelse

Håndverker bør varsle så snart råd er.

Følg med på oppdateringer. Siste versjon er versjon 2.1.