Avtaleformular for avtale om håndverkertjenester

Her kan du laste ned avtaleformular for avtaler om håndverkertjenester fra nettstedet Varsler.net.

Formularet er spesielt tilpasset avtaler som reguleres av håndverkertjenesteloven og regulerer det vesentligste partene må avtale særskilt. Det er imidlertid mye partene må avtale særskilt og som ikke er regulert i dette avtaleformularet. Partene må mao selv være bevist på hva som må avtales og huske å ta dette inn i avtalen.

Er du i tvil om hva du bør ta med i din avtale, kan du ta uforpliktende kontakt med oss.

Følg med på oppdateringer. Siste versjon er versjon 2.3.