10 ting du må huske på som håndverker – håndverkertjenesteloven

Garasje underetasjeEr du håndverker og skal gjøre jobb for en forbruker, er det mye du må huske på. Her har vi oppsummere det viktigste

 1. En uttømmende og klar beskrivelse av hva hver av partene skal levere er oftest den beste garanti mot tvister. Bruk derfor god tid på å oppnå reell enighet om hva du skal levere og hva forbrukeren skal levere.
 2. Avtal at e-post er lovlig kommunikasjonsform og bruk e-post i all kommunikasjon med forbruker hva gjelder utførelse, endringer, tillegg mm.
 3. Du har plikt til å dra omsorg for forbrukerens interesser før og etter avtale er inngått og må kunne bevise at du har gjort så. Bruk derfor e-post når du veileder-, samrår deg med og informerer forbrukeren. Dette er spesielt viktig når du fraråder forbrukeren unyttig utførelse.
 4. Aldri igangsett arbeider før du har en skriftlig kontrakt med forbrukeren.
 5. Med mindre annet er betalt har ikke forbruker plikt til å betale noe før arbeidene er ferdig. Skal du ha betaling tidligere må dere avtale dette særskilt.
 6. Forbrukeren har rett til å kreve endringer i utførelsen, men skal du få rett på tilleggsvederlag eller fristforlengelse som følge av dette må du som hovedregel kreve dette før endringen gjennomføres. Forbrukeren kan avbestille de arbeider som ikke er utført, mot at du får et avbestillingsgebyr.
 7. Du skal dra nødvendig omsorg for tingen du arbeider på mens den er i din varetekt eller under din kontroll
 8. Utfører du arbeid etter regning, må du dokumentere timebruk, materialbruk og underleveranser på en slik måte at forbrukeren har en reell mulighet til å kontrollere om kravet er rettmessig.
 9. Delovertakelse kan påføre deg ekstra plunder og heft det er rimelig at forbrukeren belastes for. Vær derfor nøye med å avtale konsekvenser av en delovertakelse.
  Når arbeidene er ferdige bør du gjennomføre en overtakelsesforretning, hvor alle synlige feil og mangler blir listet opp i en protokoll begge parter signerer på.
 10. Du har rett til å selge ting du har i din varetekt og som ikke blir hentet.