Forsinkelse


Når det oppstår problemer med gjennomføringen av en entreprisekontrakt er det normalt enten at ytelsen blir forsinket eller mangelfull.  Her kan du lese mer om hva som skal til før en ytelse er forsinket og hva partene da kan gjøre.

Når ytelsen ikke blir levert i tide

Ikke alle forsinkede leveringer er “forsinkelser” i rettslig forstand. En rettslig forsinkelse har oppstått når

  1. en ytelse ikke er levert i tide og
  2. det skyldes forhold den som skulle yte har risikoen for.

Skyldes forsinkelsen forhold mottakeren har risikoen for er det ikke en forsinkelse i lovens forstand.

Hvem som har risikoen for hva følger av avtalen mellom partene, lov/forskrift og ulovfestet kontraktsrett. Før du kan si at det foreligger en forsinkelse, må du først avklare disse forholdene.

Foreligger det en forsinkelse kan den forsinkelsen går ut over normalt:

  1. holde sin ytelse tilbake
  2. fastholde at ytelsen skal leveres
  3. heve avtalen når forsinkelsen er av vesentlig betydning for den forsinkelsen går ut over
  4. kreve erstatning for økonomisk tap som følge av forsinkelsen.

Vilkårene kan normalt utledes direkte av bestemmelsene i Bustadoppføringslova kap III og kap VII og Håndverkertjenestelova kap III og kap VIII, men må noen ganger suppleres med bestemmelser partene har avtalt særskilt.

Lurer du på mer kan lese en mer omfattende artikkel om forsinkelse her, eller du ta uforpliktende kontakt med Bent S. Kverme. Se mer om hvordan her.