Mangler

Fukt bad IIRettslig sett er ikke alle feil ved ytelsen en mangel. Det er bare feil som gjør at ytelsen avviker fra det parten rettmessig kunne forvente av ytelsen som utgjør en mangel.

Hva parten rettmessig kan forvente av den andres ytelse følger normalt av avtalen, men må ofte suppleres med bestemmelsene i Bustadoppføringslova kap II og kap IV og Håndverkertjenestelova kap II og kap IV, men også andre lover og forskrifter så som plan og bygningslovenbyggteknisk forskrift. Det er også nødvendig å sammenligne ytelsen med pre-aksepterte løsninger som er beskrevet i byggdetaljblader og produsentenes monteringsanvisninger.

Før du kan si at det foreligger en mangel ved ytelsen, må du mao. svare på om ytelsen avviker fra det du rettmessig kunne forvente. En litt naiv forventning om hvor perfekt noe kan bli, er ikke relevant. Det avgjørende er de forventninger som kan leses ut av partenes avtale, avtaleforutsetning, lov og forskrift.

Er ytelsen mangelfull, kan den andre part normalt:

  1. holde sin ytelse tilbake
  2. kreve mangelen rettet etter om mangelen ikke rettes, kreve prisavslag eller heve avtalen
  3. kreve erstatning

Vilkårene kan normalt utledes direkte av bestemmelsene i Bustadoppføringslova kap VII og Håndverkertjenestelova  kap VIII, men må noen ganger suppleres med bestemmelser partene har avtalt særskilt.

Reglene om mangler gjelder også forbrukerens ytelse

Normalt skal entreprenøren skal levere en tjeneste og forbrukeren en pengeytelse. De fleste forventer derfor ikke at forbrukerens ytelse kan være mangelfull. Men, også forbruker skal tidvis levere noe mer enn pengeytelsen og da kan også forbrukerens ytelse bli mangelfull. Dette kan for eksempel være at forbrukeren skal selv levere ulike materialer eller et arbeidsunderlag som entreprenøren skal bygge videre på. Læren om hva som er mangelfull ytelse er derfor relevant begge veier,  men her fokuserer vi mest på de tilfeller hvor entreprenørens ytelse er mangelfull.

Lurer du på mer kan du ta uforpliktende kontakt med Bent S. Kverme. Se mer om hvordan her.