Klagenemda for håndverkertjenester legges ned

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom opphører fra årsskiftet 2011/2012. På den måten blir det ryddet opp i en noe uoversiktlig jungel av klagemuligheter for forbrukere som er misfornøyd med håndverkere.

Klagenemnda har behandlet tvister som gjelder kjøp av håndverkertjenester ved arbeider på fast eiendom mellom forbruker og næringsdrivende, og ble opprettet etter avtale mellom forbrukerrådet og 10 bransjeorganisasjoner innenfor byggenæringen:

  • Boligprodusentenes Forening
  • Byggmesterforbundet
  • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
  • Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund
  • NELFO – Foreningen for EL og IT Bedriftene
  • Norske Anleggsgartnere
  • Norske Murmestres Landsforening
  • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS
  • Takentreprenørenes Forening
  • Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Nemnda behandlet bare tvister mellom forbrukere og medlemmer fra disse bransjeorganisasjonene, men er nå besluttet lagt ned. Saker meldt etter 15. oktober 2011 blir ikke behandlet i nemnden.