Garanti forpliktelsen i forbrukerentrepriser

Stor bygning 3Som entreprenør plikter du i visse situasjoner å stille garanti for dine avtaleforpliktelser. Gjør du ikke det plikter ikke forbrukeren å betale noe. Kjenner du reglene for når du har slik plikt?

Entreprisekontrakter omfatter ofte store verdier og partene skal levere sine ytelser over tid. Tidsperspektivet innebærer økt risiko for at en parts leveranser ikke blir fullstendig. Entreprenøren kan gå konkurs i løpet av byggeperioden eller forbrukeren kan ha brukt opp pengene sine. Risikoen blir normalt forsøkt kompensert ved at partene stiller garanti for sine kontraktsforpliktelser.
Etter håndverkertjenesteloven velger partene selv om de skal stille garanti. Dette må mao avtales særskilt.

Etter Bustadoppføringslova plikter entreprenøren stille en garanti som skal gjelde frem til fem år etter overtakelsen og minst svare til 3% – 10% av vederlaget avhengig av om avtalen gjelder rett til grunnen eller ikke. For krav som blir gjort gjeldene senere enn på overtakelsen, skal garantien utgjøre 5% av vederlaget. Forbrukeren plikter ikke å betale noe før entreprenøren fremlegger bevis på at slik garanti er avtalt med garantisten (banken/forsikringsselskap). Dersom entreprenøren vil ha noe betalt før arbeidene er fullført, må entreprenøren stille ekstra garanti for disse beløpene.

Garantien kan stilles som kausjonsavtale med finansinstitusjon eller som deponering av tilsvarende beløp. Det er avgjørende at forbrukeren er rettighetshaver etter garantien.