Forbrukerentrepriser

Davids hus

Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder mellom næringsdrivende og forbrukere i forbindelse med forbrukerentrepriser. Disse har det til felles at de reguleres av Bustadoppføringslova eller Håndverkertjenesteloven som er ufravikelig til ugunst for forbruker.

“Advokater blir ofte kontaktet først etter at tvist er oppstått. Da blir advokatens jobb å redde stumpene.”

Forbrukerentrepriser omfatter avtaler om alt fra bygging eller kjøp av ny bolig, garasje, uthus, anneks eller hytte, fritidseiendom ol., eller vedlikehold, oppussing og utvikling av disse bygningene når en av partene i kontrakten er privatperson.

Målgruppen for portalen er forbrukere og næringsdrivende som tilbyr sine tjenester til forbrukere og som derved kommer i kontakt med forbrukerentreprise, kjøp og salg av fast eiendom.

“Bruker du advokat fra starten, ved organisering av kontraktene og valg av kontraktsvilkår, reduseres sannsynligheten for tvister.”

Lover som omtales på sidene er bla.:

  • Bustadoppføringslova (gjelder ved oppføring av nye boliger og fritidshus)
  • Håndverkertjenesteloven (gjelder ved alle andre bygge og vedlikeholdsarbeider for forbruker)
  • Forbrukerkjøpsloven (gjelder når forbrukere kjøper ting av næringsdrivende)
  • Avhendingslova (gjelder ved salg av fast eiendom)