Byggeblanketter for forbrukerentrepriser

De fleste av partenes rettigheter og plikter i entrepriser hvor en part er forbruker, reguleres i dag av håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova. Det viktigste, dvs. hva som skal gjøres, når det skal gjøres, når og hvor mye som skal betales mm. fremgår ikke godt nok av lovene og må avtales konkret. Det å skrive gode entreprisekontrakter fra bunnen av er svært krevende og det er derfor vanlig å bruke standard kontraktsvilkår og formularer, her kalt standarder.

Det finnes i dag et stort utvalg standarder og de mest gjennomtenkte er å finne hos Norsk Standard (www.standard.no) og forbrukerrådet. Det er viktig å velge en standard som er tilpasset ditt byggeprosjekt. Som advokater ser vi tidvis at partene velger feil her og for å kunne velge riktig, er det viktig å vite når de ulike standardene er anvendelige.  Vi gir her en kort oversikt over de ulike standardene, når de er ment brukt samt hvilke byggblanketter som hører til hver standard.

Forbrukerkjøpsloven

Byggblankett 3404 [2004]

Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger

Formularet brukes når en forbruker bestiller materialer eller byggesett for selv å bearbeide dette på egen byggeplass.

Dersom leverandøren utfører arbeid på byggeplassen for forbrukeren utover det å levere materialene, vil håndverkertjenesteloven eller bustadoppføringslova få anvendelse.

 

Håndverkertjenesteloven

Byggblankett 3501 [2004]

Avtale om arbeider på fast eiendom (mer enn 1,5 G)

Standarden brukes når forbruker og håndverker inngår avtale om tradisjonelle bygg og anleggsarbeider bl.a. utbedrings og vedlikeholdsarbeider, samt tilbygging og ombygging.

Avtaledokumentet bør fortrinnsvis brukes i avtaler hvor det opprinnelig avtalte vederlaget inkludert merverdiavgift er på 1,5 G eller mer. Ved avtaler hvor avtalt vederlag er under 1,5 G bør man bruke Byggblankett 3502.

Byggblankett 3502 [2004]

Avtale om arbeider på fast eiendom (mindre enn 1,5 G)

Standarden brukes når forbruker og håndverker inngår avtale om tradisjonelle bygg og anleggsarbeider bl.a. utbedrings og vedlikeholdsarbeider, samt tilbygging og ombygging.

Avtaledokumentet bør fortrinnsvis brukes i avtaler hvor det opprinnelig avtalte vederlaget inkludert merverdiavgift er på 1,5 G eller mindre. Ved avtaler hvor avtalt vederlag er over 1,5 G bør man bruke Byggblankett 3501.

Bustadoppføringslova

Byggblankett 3425 [2004]

Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Standarden brukes når håndverker helt eller for det vesentligste tar på seg både planlegging (prosjektering) og utføring av arbeidene med oppføring av ny bolig. (Totalentreprise)

Byggblankett 3426 [2004]

Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus

Standarden brukes når forbruker helt eller for det vesentligste har ansvaret for å planlegge (prosjektere) arbeidene, og håndverker påtar seg å utføre arbeidene med oppføring av ny bolig. (Utførelsesentreprise)

Byggblankett 3427 [2004]

Kontrakt om rett til tomt med selveierbolig/andel i borettslag som ikke er fullført, herunder fritidshus

Standarden brukes når forbruker ikke har hjemmel til tomten hvor boligen skal oppføres, og boligen ikke er ferdig.

Er boligen nyoppført er det avhendingsloven som kommer til anvendelse. Bruk da i stedet Byggeblankett 3428.

Byggblankett 3428 [2004]

Kontrakt om rett til tomt med nyoppført selveierbolig/andel i borettslag, herunder fritidshus

Standarden brukes når forbruker kjøper rett til tomt (eie, feste etc.) og nyoppført bolig. Standarden tar hensyn til forbrukers behov bla. for å være sikret i reklamasjonstiden.

Byggblankett 3429 A [2004]

Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for selveierbolig, herunder fritidshus

Standarden brukes når forbruker kjøper rett til tomt med byggeklausul for selveierbolig, herunder fritidshus.

Bør benyttes dersom selger/bortfester av tomten senere skal utføre byggearbeidene. Til disse arbeidene brukes byggblankett 3429 B.

Byggblankett 3429 B [2004]

Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus, på tomt som forbrukeren tidligere har ervervet fra entreprenøren, med byggeklausul

Standarden brukes når forbruker tidligere har kjøpt tomt, med byggeklausul, og nå inngår avtale om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus, på tomten.

Bør benyttes når byggblankett 3429 A ble brukt for avtale om tomten.

Byggblankett 8430 C [2009]

Innkallingsbrev – Forbrukerforhold

Standarden brukes når forbruker skal innkalles til overtakelsesforretning.

Byggblankett 8430 D [2009]

Overtakelsesprotokoll – Forbrukerforhold

Standarden brukes som overtakelsesprotokoll mellom partene.

Byggblankett 8430 E [2009]

Mangelliste – Forbrukerforhold

Standarden brukes for å notere ned de feil og mangler som blir avdekket forut for og under befaringen.

Det må også noteres hva partene er enige i og eventuelt uenige i, tidspunkt for oppstart og ferdigstillelse av mangelsutbedringer etc.