Forbrukerlovgivning og borettslag / eierseksjonssameier

FasadeBorettslag og eierseksjonssameier består av forbrukere. Likevel finnes det ikke i dag lovgivning som beskytter borettslag og eierseksjonssameier slik forbrukerne er beskyttet gjennom forbrukerlovgivningen. Dette slår i mange tilfeller uheldig ut. Skal borettslagene og sameiene få samme rettigheter som en forbruker, må dette avtales særskilt.   Les mer

Hvem eier avfallet?

Tette tak

Hvem eier avfallet i en bygg- og anleggskontrakt? Spørsmålet er relevant for alle entreprenører som skal rive eller fjerne noe for deretter å sette opp noe nytt. Nesten alt avfall har en økonomisk verdi og mange entreprenører ser fortjenestemulighet ved å gjenbruke eller selge avfallet. Kan byggherren nekte dette? Les mer

Forbrukerentrepriser

Davids hus

Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder mellom næringsdrivende og forbrukere i forbindelse med forbrukerentrepriser. Disse har det til felles at de reguleres av Bustadoppføringslova eller Håndverkertjenesteloven som er ufravikelig til ugunst for forbruker.
Les mer

Forsinkelse

gravemaskin

Alt for mange entrepriseoppdrag ender med at entreprenøren ikke overleverer sin ytelse til avtalt tidspunkt, eller på det tidspunkt forbrukeren kunne forvente. Som følge av dette holder forbrukeren tilbake betaling, krever dagmulkt og erstatning, entreprenøren kan få likviditetsproblemer som gjør det vanskelig å fullføre jobben, nekter å gjøre mer før forbruker betaler og tvisten er et faktum.

Les mer

Mangler

Fukt bad IIRettslig sett er ikke alle feil ved ytelsen en mangel. Det er bare feil som gjør at ytelsen avviker fra det parten rettmessig kunne forvente av ytelsen som utgjør en mangel.

Les mer

Garanti og forsikring er ikke nødvendigvis det samme

Stor bygning 3 Entreprisekontrakter har normalt bestemmelser om at en eller begge parter skal stille garanti for sine forpliktelser. Mange misforstår hva dette betyr og er uten garanti når motparten går konkurs. Det er viktig å være klar over at garanti og forsikring ikke er det samme, og at avtalen mellom partene ikke i seg selv gir partene den tiltenkte sikkerhetLes mer

Sluttoppgjør

Hustak ArnesByggeprosjekter avsluttes ved at arbeidene overtas av byggherren og entreprenøren sender et sluttoppgjør. Mange gjør feil under gjennomføringen av sluttoppgjøret, og i mange tilfeller fører det til tap av krav. Sluttoppgjøret er en kritisk fase av et byggeprosjekt og her gir vi noen tips.

Les mer