Varslingsskjema Bustadoppføringslova

Her kan du laste ned varslingskjema spesielt tilpasset avtaler som reguleres av Bustadoppføringslova. Det kan brukes når entreprenøren skal varsle forbruker om forhold det er viktig for entreprenøren å ha bevis for at han har varslet om, eks.:

– Informasjon om viktige forhold
– Veiledning om viktige forhold
– Tilrådning knyttet til bestemte forhold
– Frarådning knyttet til bestemte forhold
– Forhold håndverker mener gir rett på tilleggsbetaling
– Forhold håndveker mener gir rett til fristforlengelse
– Forhold om innebærer at entreprenør må stanse arbeidene

Entreprenøren bør varsle så snart råd er.

Følg med på oppdateringer. Siste versjon er versjon 2.1.

 

Delovertakelse, ikke i forbrukerentrepriser

Davids husEn vanlig problemstilling i forbrukerentrepriser er at forbrukeren ønsker å utføre deler av arbeidet selv, og å utføre disse allerede før entreprenøren er ferdig med sine arbeider. Kan da partene avtale delovertakelse? Les mer

Når gjelder Bustadoppføringslova?

Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m, oftest kalt Bustadoppføringslova kommer til anvendelse på avtaler mellom forbrukere og entreprenører om oppføring av ny bolig.

Les mer

Overtakelse av ny bolig, kravene i Bustadoppføringslova?

Når den nye boligen er ferdig skal den overleveres til forbrukeren. Vanligvis skjer dette gjennom en overtakelsesforretning. Har entreprenøren meldt fra at arbeidet er ferdig, kan hver av partene innkalle til overtakelsesforretning med minst syv dagers varsel. Les mer