Varslingsskjema Bustadoppføringslova

Her kan du laste ned varslingskjema spesielt tilpasset avtaler som reguleres av Bustadoppføringslova. Det kan brukes når entreprenøren skal varsle forbruker om forhold det er viktig for entreprenøren å ha bevis for at han har varslet om, eks.:

– Informasjon om viktige forhold
– Veiledning om viktige forhold
– Tilrådning knyttet til bestemte forhold
– Frarådning knyttet til bestemte forhold
– Forhold håndverker mener gir rett på tilleggsbetaling
– Forhold håndveker mener gir rett til fristforlengelse
– Forhold om innebærer at entreprenør må stanse arbeidene

Entreprenøren bør varsle så snart råd er.

Følg med på oppdateringer. Siste versjon er versjon 2.1.