Når gjelder Bustadoppføringslova?

Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m, oftest kalt Bustadoppføringslova kommer til anvendelse på avtaler mellom forbrukere og entreprenører om oppføring av ny bolig.

Med forbruker mener loven en privatperson som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Loven gjelder bare hvis entreprenøren har inngått avtalen som ledd i næringsvirksomhet.

Loven gjelder avtaler om oppføring av bygning til boligformål og arbeid knyttet direkte til slik oppføring. Arbeider på en eldre bygning faller derfor utenfor loven og etter omstendighetene kan håndverkertjenesteloven komme til anvendelse. I tillegg gjelder loven avtale om rett til fast eiendom med ny bolig hvis arbeidet entreprenøren utfører, ikke er fullført på avtaletidspunktet. For andre avtaler om rett til fast eiendom gjelder avhendingsloven.

Fritidsbolig regnes også som bolig, slik at forbrukeren vil være beskyttet av lovens regler selv om avtalen ikke gjelder en bolig.

Loven er ufravikelig. Det vil si at det ikke kan avtales vilkår som setter forbrukeren i en dårligere stilling enn han eller henne har krav på etter loven.