Endringer, tilleggsarbeider og tilleggsfrister. Hva sier Bustadoppføringslova?

Forbrukeren kan kreve endringer og pålegge entreprenøren å gjøre tilleggsarbeid som står i sammenheng med den ytelsen som er avtalt.  Entreprenøren kan på sin side kreve lengre frist enn det som er avtalt.

Endringer og tilleggsarbeid

Forbrukeren kan kreve endringer og pålegge entreprenøren å gjøre tilleggsarbeid som står i sammenheng med den ytelsen som er avtalt. At noe står i sammenheng betyr at det ikke må fremstå som et nytt og selvstendig arbeid. Dette vil for eksempel være tilfellet ved utføring av arbeid et helt annet sted på eiendommen, enn det opprinnelige arbeidet.

Det må heller ikke skille seg vesentlig i karakter eller omfang fra den opprinnelige ytelsen. For eksempel kan ikke forbrukeren kreve riving av hagegjerdet som et tillegg til oppføring av et redskapsskjul.

Forbrukeren kan likevel ikke kreve endringer eller tilleggsarbeid hvis endringen eller tilleggsarbeidet medfører ulemper for entreprenøren som står i et misforhold til forbrukerens interesse i å kreve det. Tillegget må stå i et rimelig forhold til den opprinnelige ytelsen. Normalt vil tillegget eller endringen være av mindre omfang enn selve avtalen

Tilleggsfrist

Entreprenøren kan på sin side kreve lengre frist enn det som er avtalt. Det er særlig i tre tilfeller hvor dette er aktuelt:

  1. Hvis forbrukeren har krevd endrings- eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet,
  2. Ved forsinkelse som skyldes forbrukeren eller noen han svarer for, eller
  3. Hvis arbeidet blir forsinket på grunn av hindringer utenfor entreprenørens kontroll.

Endringer og tilleggsarbeid

Forbrukeren kan kreve endringer og pålegge entreprenøren å gjøre tilleggsarbeid som står i sammenheng med den ytelsen som er avtalt. At noe står i sammenheng betyr at det ikke må fremstå som et nytt og selvstendig arbeid. Dette vil for eksempel være tilfellet ved utføring av arbeid et helt annet sted på eiendommen, enn det opprinnelige arbeidet.

Det må heller ikke skille seg vesentlig i karakter eller omfang fra den opprinnelige ytelsen. For eksempel kan ikke forbrukeren kreve riving av hagegjerdet som et tillegg til oppføring av et redskapsskjul.

Forbrukeren kan likevel ikke kreve endringer eller tilleggsarbeid hvis endringen eller tilleggsarbeidet medfører ulemper for entreprenøren som står i et misforhold til forbrukerens interesse i å kreve det. Tillegget må stå i et rimelig forhold til den opprinnelige ytelsen. Normalt vil tillegget eller endringen være av mindre omfang enn selve avtalen

Tilleggsfrist

Entreprenøren kan på sin side kreve lengre frist enn det som er avtalt. Det er særlig i tre tilfeller hvor dette er aktuelt:

  • – Hvis forbrukeren har krevd endrings- eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet,
  • – ved forsinkelse som skyldes forbrukeren eller noen han svarer for, eller
  • – hvis arbeidet blir forsinket på grunn av hindringer utenfor entreprenørens kontroll.