10 ting du må huske på som forbruker – bustadoppføring

Davids husEr du entreprenør og skal bygge ny bolig eller fritidseiendom for en forbruker er det mye du må huske på. Her har vi oppsummere det viktigste

 1. En uttømmende og klar beskrivelse av hva hver av partene skal levere er oftest den beste garanti mot tvister. Bruk derfor god tid på å oppnå reell enighet om hva du forventer  at entreprenøren skal levere og hva du selv skal levere.
 2. Dersom entreprenøren har ansvar for det vesentligste av både planleggingen og utføringen av arbeidene, plikter entreprenøren etter loven å levere et “nøkkelferdig” bygg, med unntak for de arbeider som skriftlig er nevnt særskilt i kontrakten. Dette vet ofte ikke entreprenører om og du bør nevne dette eksplisitt i kontrakten.
 3. Avtal at e-post er lovlig kommunikasjonsform og bruk e-post i all kommunikasjon med entreprenøren hva gjelder utførelse, endringer, tillegg mm.
 4. Entreprenøren har plikt til å dra omsorg for dine interesser før og etter avtale er inngått. Ofte oppstår det tvister fordi partene i ettertid er uenige om hva som er blitt sagt gjennom prosjektets gang. Bruk derfor e-post i din kommunikasjon med entreprenøren slik at entreprenøren også bruker e-post når han veileder deg, samrår seg med deg og informerer deg om ulike forhold. Dette er spesielt viktig når entreprenøren fraråder deg unyttig utførelse.
 5. Aldri igangsett arbeider før du har en skriftlig kontrakt med entreprenøren.
 6. Entreprenøren plikter å stille garanti i bygge- og reklamasjonsperioden. Slik garanti må entreprenøren inngå avtale om med en bank eller et forsikringsselskap. Avtalen med deg er mao. ikke nok. Du plikter ikke å betale noen ting til entreprenøren før entreprenøren har lagt frem dokumentasjon på garantiavtalen mellom entreprenøren og banken/forsikringsselskapet. Skal entreprenøren ha betaling før arbeidene er ferdig, plikter entreprenøren å stille særskilt garanti.
 7. Du har rett til å kreve endringer i utførelsen, og endringer får konsekvenser både for pris og ferdigstillelsen. Du har også rett til å avbestille ikke utført arbeid dersom du angrer deg, men du må betale et avbestillingsgebyr.
 8. Entreprenøren har risikoen for alle arbeidene frem til de er overtatt av deg. Du må mao. holde bygninger og materialer forsikret fra og med overtakelsen.
 9. Utfører entreprenøren arbeid etter regning, må entreprenøren dokumentere timebruk, materialbruk og underleveranser på en slik måte at du har en reell mulighet til å kontrollere om kravet er rettmessig.
 10. Delovertakelse kan påføre dere begge plunder og heft og dere må være nøye med å avtale konsekvenser av en delovertakelse.
  Når arbeidene er ferdige bør dere gjennomføre en overtakelseforretning, hvor alle synlige feil og mangler blir listet opp i en protokoll begge parter signerer på.