10 ting du må huske på som entreprenør – bustadoppføring

Davids husEr du entreprenør og skal bygge ny bolig eller fritidseiendom for en forbruker er det mye du må huske på. Her har vi oppsummere det viktigste

 1. En uttømmende og klar beskrivelse av hva hver av partene skal levere er oftest den beste garanti mot tvister. Bruk derfor god tid på å oppnå reell enighet om hva du skal levere og hva forbrukeren skal levere.
 2. Dersom du har ansvar for det vesentligste av både planleggingen og utføringen av arbeidene, plikter du å levere et “nøkkelferdig” bygg, med unntak for de arbeider som skriftlig er nevnt særskilt i kontrakten.
 3. Avtal at e-post er lovlig kommunikasjonsform og bruk e-post i all kommunikasjon med forbruker hva gjelder utførelse, endringer, tillegg mm.
 4. Du har plikt til å dra omsorg for forbrukerens interesser før og etter avtale er inngått og må kunne bevise at du har gjort så. Bruk derfor e-post når du veileder-, samrår deg med og informerer forbrukeren. Dette er spesielt viktig når du fraråder forbrukeren unyttig utførelse.
 5. Aldri igangsett arbeider før du har en skriftlig kontrakt med forbrukeren.
 6. Forbruker plikter ikke å betale før du har lagt frem dokumentasjon på garantiavtalen mellom deg og banken/forsikringsselskapet. Skal du ha betaling før arbeidene er ferdig, plikter du å stille særskilt garanti.
 7. Forbrukeren har rett til å kreve endringer i utførelsen, men skal du få rett på tilleggsvederlag eller fristforlengelse som følge av dette må du som hovedregel kreve dette før endringen gjennomføres. Forbrukeren kan avbestille de arbeider som ikke er utført, mot at du får et avbestillingsgebyr.
 8. Du har risikoen for alle arbeidene frem til de er overtatt av forbrukeren. Du må mao. holde bygninger og materialer forsikret i byggetiden.
 9. Utfører du arbeid etter regning, må du dokumentere timebruk, materialbruk og underleveranser på en slik måte at forbrukeren har en reell mulighet til å kontrollere om kravet er rettmessig.
 10. Delovertakelse kan påføre deg ekstra plunder og heft det er rimelig at forbrukeren belastes for. Vær derfor nøye med å avtale konsekvenser av en delovertakelse.
  Når arbeidene er ferdige bør du gjennomføre en overtakelsesforretning, hvor alle synlige feil og mangler blir listet opp i en protokoll begge parter signerer på.