Forbrukerlovgivning og borettslag / eierseksjonssameier

Borettslag og eierseksjonssameier består av forbrukere. Likevel finnes det ikke i dag lovgivning som beskytter borettslag og eierseksjonssameier slik forbrukerne er beskyttet gjennom forbrukerlovgivningen. Dette slår i mange tilfeller uheldig ut. Skal borettslagene og sameiene få samme rettigheter som en forbruker, må dette avtales særskilt.  

Hvem eier avfallet?

Hvem eier avfallet i en bygg- og anleggskontrakt? Spørsmålet er relevant for alle entreprenører som skal rive eller fjerne noe for deretter å sette opp noe nytt. Nesten alt avfall har en økonomisk verdi og mange entreprenører ser fortjenestemulighet ved å gjenbruke eller selge avfallet. Kan byggherren nekte dette?

Overtakelsesprotokoll håndverkertjenster

Overtakelse av utførte arbeider er en kritisk fase av byggeprosjektet. Forbrukeren skal overta ansvaret og risikoen for de arbeidene entreprenøren har utført og betale resten av avtalt pris. Reklamasjonsfristene starter og løpe og eventuell dagmulkt stanser.  Det er viktig at partene opptrer ryddig i denne fasen, og markerer overtakelsen på en tydelig måte. Dette gjøres […]

Garanti og forsikring er ikke nødvendigvis det samme

Entreprisekontrakter har normalt bestemmelser om at en eller begge parter skal stille garanti for sine forpliktelser. Mange misforstår hva dette betyr og er uten garanti når motparten går konkurs. Det er viktig å være klar over at garanti og forsikring ikke er det samme, og at avtalen mellom partene ikke i seg selv gir partene […]

Bent S. Kverme

Advokat Bent S. Kverme har arbeidet 7 år som aktor i påtalemyndigheten og har siden 2002 vært forretningsadvokat med hovedarbeidsområde innen fast eiendom, bygge- og anleggskontrakter, private og offentlige anskaffelser. Han har undervist i de samme fagene bla. ved teknologisk institutt i Oslo. I perioden 2005 til 2009 bodde han i Sveits hvor han tok […]