Ansvar og opphavsrett

GrunnmurInformasjonen på disse sidene er utgitt av senioradvokat Bent S. Kverme i entrepriseavdelingen i Codex Advokat Oslo. Informasjonen er gratis og kan brukes av alle, men den er ikke uttømmende og må ikke sees på som et alternativ til juridisk rådgivning i konkrete saker. Enhver sak er unik og kan ha aspekter som ikke er berørt i våre artikler. Før du bruker informasjonen på disse sidene bør du mao innhente kvalifisert rådgivning.

Informasjonen er forenklet og generell og kan derfor inneholde feil eller føre til feil konklusjoner i din sak. Vi tar ikke ansvar for slike feil og anbefaler alle å ta kontakt med advokat i konkrete saker.

Alt som publiseres på disse sidene er opphavsrettslig beskyttet og må ikke gjengis uten skriftlig samtykke fra oss.